การแข่งขันฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์ “ครูและบุคลากร สพม.1 กลุ่ม 4”

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์ “ครูและบุคลากร สพม.1 กลุ่ม 4”
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 8 โรงเรียนคือ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เจ้าภาพจัดการแข่งขัน), โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนาฯ), โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” (ทีมที่ได้รับเชิญจากนอกกลุ่ม), โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง, โรงเรียนวัดอินทาราม, โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

โดยผลการแข่งขัน โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์” ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ,
โรงเรียนมหรรณพาราม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,
โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนาฯ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2,
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<