การประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
และรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<