การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปกติ และ IEP ปีการศึกษา 2562

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน
ในการรับมอบตัวนักเรียน พร้อมการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติและห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<