การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

นางสาวปภาดา สิงห์บุระอุดม นักเรียนชั้น ม.6/10
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตประเภทต่อสู้หญิง
รุ่น c น้ำหนักตั้งเเต่ 47 ก.ก. เเละไม่เกิน 51 ก.ก.
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
แข่งขันเมื่อวันที่ 22-30 มกราคม 2562