กิจกรรมสายใยสัมพันธ์ ผูกพันพี่น้อง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่”
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น ชมพูพันธุ์ทิพย์’56

เพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพันอันดี ระหว่างคุณครู นักเรียน ที่มีให้ แก่กัน รวมถึงที่มีต่อโรงเรียน
ดำเนินงานโดย คณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<