เปิดบ้านโครงการ EP Open House

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “Open House”
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปกติ
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในปีการศึกษา 2561
ณ บริเวณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องเรียน English Program
เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<