ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ด้านสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

? ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
ด้านสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน
โดยโรงเรียนประกาศหยุดเรียนในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562
ส่วนสำหรับการสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 ก.พ. 2562 นั้น ดำเนินการสอบตามปกติ 
? ลิงค์ข่าว https://mgronline.com/qol/detail/9620000010352