การแข่งขันประกวดวงดนตรี Potisarn music award ครั้งที่ 17 (รอบชิงชนะเลิศ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือระดับชั้นม.ต้น ระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 รวมทั้งหมด 10 วง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ณ เวทีหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<