ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในงานมีการแสดงพิธีเปิดโดยวง Contemporary หรือวงดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) การแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โพธิสาร 4.0”

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text