การแข่งขันประกวดวงดนตรี Potisarn music award ครั้งที่ 17 (รอบชิงชนะเลิศ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 

Read more text

การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 (รอบคัดเลือก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn music award ครั้งที่ 17 

Read more text

ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในงานมีการแสดงพิธีเปิดโดยวง Contemporary หรือวงดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) การแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โพธิสาร 4.0”

Read more text

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more text