แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูปัทพงษ์ ถนอมรัตน์และครูภูเบศ กระแสโสม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 ภาควิชาดังนี้ 1. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 2. ภาควิชาศิลปะประจำชาติ 3. ภาควิชาออกแบบ เพื่อสร้างความพร้อมเตรียมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านศิลปะ

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ศึกษาดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยคุณครูมนัญญา มาบางยาง คุณครูชลดา โกสวัสดิ์ และคุณครูชนิสรา ศรีพุ่ม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ศึกษาดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2.

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาดนตรี ศึกษาดูงานวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นและคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมคณะดิจิทัลอาร์ต, วิทยาลัยการออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคุณครูสุทธิพงษ์ คำยุทา ครูขจร ปรีดากุล ครูผู้จัดโครงการ นายปัญญาพันธ์ พวงโมรา นายวสันต์

Read more text

การประชุมโครงการค่ายฝึกทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อรับฟังรายละเอียด ในโครงการค่ายฝึกทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยมีนักเรียนวงโยธวาทิต วงสตริง วงเครื่องสาย และวงออร์เคสตร้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม และ

Read more text

วงโพธิสารซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้าร่วมบรรเลงในงาน “เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรีชาว สพฐ.”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับมอบหมายให้นำวงโพธิสารซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้าร่วมบรรเลงในงาน “เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรีชาว สพฐ.” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงจำนวน 42 คน ครูผู้ควบคุมวง ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ คำยุทา และนายขจร ปรีดากุล ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน นายวสันต์ เกตุสุทธิ และนายปัญญาพันธ์ พวงโมรา กำกับดูแลนักเรียนโดย

Read more text

การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

Read more text

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วงโยธวาทิต โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภท Street Parade Division 1 (ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัด จำนวนผู้แสดง แต่ต้องมากกว่า 40 คนขึ้นไป) ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่

Read more text

การเเข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นศูนย์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

Read more text

เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14 ณ เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562

Read more text

การซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ งาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นเจ้าภาพฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ ร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน เพื่อเป็นตัวแทนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14 ณ เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

Read more text