การติววิชา HSK4 และ PAT 7.5 และอบรมครูสอนภาษาจีน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดกิจกรรมการติววิขา HSK 4 และ Pat 7.5 แก่นักเรียน
โดยครูพี่ปาล์ม เดอชีเน่ De-Chine เป็นวิทยากร
และกิจกรรมการอบรมครูสอนภาษาจีน บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบเกมและกิจกรรมในชั้นเรียน” โดยนายพิชัย แก้วบุตร เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<