การประกวดแข่งขัน PS. folksong

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน PS. folksong

เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้แสดงศักยภาพและนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านดนตรีต่อไป

ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<