ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดงาน “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 16

จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา

ในงานมีการแสดงพิธีเปิดโดยวง Contemporary หรือวงดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

การแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โพธิสาร 4.0” การแข่งขันแสดงทักษะความสามารถในกิจกรรม “PS. Got Talent” การแข่งขันวงดนตรี Folksong ในกิจกรรม “PS. Folksong”

และนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์

ณ ลานโพธิ์พุฒภิรม และสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<