รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับรางวัลประเภทผู้บริหารศึกษาดีเด่น
จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
และมอบรางวัล “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น และอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น”
เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
งานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<