ประกาศ การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 64

🏠 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 64
✅ ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ P.S.Online Learning ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online ภาคเรียนที่ 2/2563 (📌ตารางเรียนออนไลน์ http://bit.ly/3n4RSNf )
✅ วันที่ 1 – 5 ก.พ. 64 ให้ถือเป็นวันเปิดเรียนตามปกติ และมีการเช็กชื่อเข้าเรียนผ่านระบบเช็คชื่อ https://sites.google.com/ps.ac.th/psonline
✅ ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง สนับสนุนดูแลนักเรียนเข้าเรียน Online ตามตารางเรียนที่กำหนด
🌐 กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็มให้ครบถ้วน ที่ http://bit.ly/39r6bYJ
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
📩 ข่าวโดยงานโสตทัศนศึกษา