พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการร่วมกับสจล.ลาดกระบัง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม
ทั้งนี้รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<