ประกาศ เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
✅ ศึกษารายละเอียดข้อมูลของประกาศได้ที่ http://bit.ly/3ss32zo
.
‼ หากมีปัญหา ข้อคำถาม ใดๆ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 ในวันเวลาราชการ