การรับสมัคร คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศ การรับสมัคร คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
✅ โปรดศึกษา คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว ได้ที่ประกาศฉบับเต็มที่ http://bit.ly/3ss2LN4
🌏 หากต้องการสมัคร สามารถสมัครได้ที่ระบบรับสมัคร (เฉพาะนักเรียน ม.3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร) ได้ที่ http://49.229.102.165/class/
.
‼️ หากมีปัญหา ข้อคำถาม ใดๆ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 ในวันเวลาราชการ