นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร ปพ.1,ปพ.7, Transcript, Certificate ในช่วงสถานการณ์ฯ COVID-19

📌 ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน
✅ สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร ปพ.1,ปพ.7, Transcript, Certificate ในช่วงสถานการณ์ฯ COVID-19
‼ ให้นักเรียนยื่นคำร้องผ่านระบบ Online เท่านั้น โดยไม่ต้องเดินไปขอเอกสารที่โรงเรียน หลังจากนั้น กรุณารอผลการขอเอกสารผ่านทาง Email ที่ได้ให้ไว้ในระบบยื่นคำร้อง
🌏 ยื่นคำร้องได้ที่ http://49.229.102.163/academic/ หรือ Scan QR-Code ที่ภาพข่าว
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
⚠️ หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารเท่านั้น ⚠️
✏️ ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา