กำหนดการรับสมัคร Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564

📌 เปิดรับสมัครสอบ โครงการ Pre ม.1 ปี 2564
✅ เปิดรับสมัครวันที่ 4 ม.ค. – 6 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ps.ac.th/prem1 หรือ Scan QR-Code
#แนะนำให้เข้าบนคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้ผ่าน Google Chrome
✅ สอบวันที่ 7 มี.ค. 64
✅ ประกาศผลวันที่ 15 มี.ค. 64
🌏 กรุณาอ่านรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร ในประกาศฉบับเต็มที่ http://bit.ly/35f6AeC
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
✏️ ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา