การรายงานผลการปฏิบัติงาน (BSC) ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดการประชุมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณปีการศึกษา 2562 (BSC)
เป็นการสรุปการใช้งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<