พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ คือ มีความประพฤติดี มีน้ำใจ ช่วยเหลืองานส่วนร่วม
มีฐานะที่ควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินทุนการศึกษาและนักเรียนที่ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<