ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ช่างทั่วไป,พนักงานสถานที่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ช่างทั่วไป (ชาย)                           1  ตำแหน่ง
2. พนักงานสถานที่(ชาย)                 1  ตำแหน่ง
3. พนักงานสถานที่(หญิง)                1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม