การปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 / เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

? ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
‼️เรื่องการปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 / เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
.
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 มีนาคม 2563
.
ประกาศผล 0 ร มผ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบเว็บไซต์ http://203.114.116.51/transcripts/ วันที่ 11 มีนาคม 2563 และมีกำหนดเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2563 (รวมถึงรายวิชาที่ยังไม่ผ่านในภาคเรียนอื่น)
.
ประกาศผล 0 ร มผ นักเรียนชั้น ม.1 , ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบเว็บไซต์ http://203.114.116.51/transcripts/วันที่ 11 มีนาคม 2563 และมีกำหนดเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563
.
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
.
? ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2TEqDxF
.
** ทั้งนี้หากมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็ไซต์โรงเรียน http://www.ps.ac.th และเพจ Facebook โรงเรียนโพธิสารพิทยากร