แจ้งกำหนดการประกาศผล 0 ร มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการประกาศผล 0 ร มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
? ทางโรงเรียนจะแจ้งผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ในระบบตรวจสอบผลการเรียน ที่ http://www.ps.ac.th หรือ http://203.114.116.51/transcripts/
.
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0/ร/มผ (**ไม่เฉพาะของภาคเรียนที่ 2/2562 ให้รวมถึงผลการเรียนก่อนหน้าที่ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน)ให้รับคำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัวกับครูที่ปรึกษา แล้วไปลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวที่กลุ่มบริหารวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2563 ‼️หากไม่ไปสอบแก้ตัวตามวันที่กำหนด อาจจะจบไม่พร้อมรุ่น
.
นักเรียน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน 0/ร/มผ ให้รับคำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัวกับครูที่ปรึกษา แล้วไปลงทะเบียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวที่กลุ่มบริหารวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563
.
.
** กำหนดการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563