กำหนดการโครงการทัศนศึกษา ม.5 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการโครงการทัศนศึกษา ม.5 ปีการศึกษา 2562
 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 แยกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 วัน
 วันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (06.00-19.00 น.)
? ดูกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/32f1Brw