กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือฯ ม.1 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการเข้าค่ายลูกเสือฯ ม.1 ปีการศึกษา 2562
 ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทราการ
 วันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563
? ดูกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/38XXTF2