โครงการจัดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดสอบโครงการจัดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากหลายโรงเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสอบในโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 1,357 คน
โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<