เรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

? ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และอุปนายกสมาคมคนที่ 2
 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (กรุณาไปลงทะเบียนก่อนเวลานัดหมาย)
 หนังสือเชิญประชุม http://bit.ly/308ENZs
‼️โรงเรียนได้จัดเส้นทางการเดินรถ และพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยจะมีรถรับ-ส่ง ผู้ปกครองมายังโรงเรียน ตามแผนผังดังนี้ http://bit.ly/2TclM6S หรือไปตามพิกัด https://goo.gl/maps/D3nz7evxAqsTanF7A