ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ช่างปูน ช่างไม้ แม่บ้าน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ช่างปูน ช่างไม้                           1  ตำแหน่ง
2. แม่บ้าน                                       2  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม