โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา จังหวัดน่าน

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการอบรมและบรรยาย เรื่อง “ความรักความสามัคคีในองค์กร และแนวทางการพัฒนาองค์กรในยุค 4.0”
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ สุวรรณธีรกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ์ สืบแสงอินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”
และนายเดชา ตรีพรหม อดีตครู โรงเรียนปิยชาติในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ณ โรงเรียนบ่อเกลือและโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 3 – 6 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<