งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
แข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

 

 

 

?มารยาทไทย ม.ต้น
⬇️
• ด.ช.ไชยวัฒน์ นามหาสุข
• ด.ญ. พัชริศา สิทธิแสงอำไพ
โจทย์ : ไหว้ระดับ 1 และส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง #ชนะเลิศ (เข้าแข่งขันต่อระดับภาค) ?

 

 

 

 

 

 

 

 

?มารยาทไทย ม.ปลาย
⬇️
• นายวรยล ลลวลัย
• นางสาวปิย์วรา ด่านวิริยะกุล
โจทย์ : นักเรียนนำปิ่นโตไปถวายหลวงตาที่วัด ระหว่างทางเจอคุณลุง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง #ลำดับที่12 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

?เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
⬇️
• นางสาวจุฑาภัทร เหินสว่าง
• นางสาวณัฐวดี สวนสมจิตร
• นางสาวนิจนาถ จันจรมานิตย์
• นางสาวพรนิภา ดิษดี
• นางสาวสุชานันท์ กระต่ายทอง
ร้องเพลง : จับมือกันไว้ (คุณธรรมความสามัคคี)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง #ลำดับที่12 ?