แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

? แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
### ขั้นตอน ###
 1.) อ่าน หนังสือราชการแจ้งการชำระเงิน http://bit.ly/2WT21AZ
 2.) ดาวน์โหลดใบชำระเงิน ตามระดับชั้น และห้องเรียน ได้ที่ http://bit.ly/2NOYHTn พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3.) นำใบที่กรอกข้อมูล ชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-22 พ.ย. 62
            ‼️ไม่มีระบบรับชำระออนไลน์
 4.) นำสำเนาใบฝากธนาคารมอบให้ครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 1-22 พ.ย. 62

มีข้อสงสัย ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ โทร. 02-448-6130 ต่อ 523