อบรมธรรมศึกษา ปี2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561

Read more text

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากหลักสูตร จิตอาสา 904 ในพื้นที่ ก.ท.จากหน่วย ฉ.ก.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904

Read more text

กลุ่มตยาคี ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร ครั้งที่ 13

กลุ่มตยาคี ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร ครั้งที่ 13 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประเภทกลุ่ม เยาวชนทั่วไป

Read more text