พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 446 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 444 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก 250 คน

Read more text

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่  5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม

Read more text

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่  30 – 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

อบรมธรรมศึกษา ปี2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561

Read more text

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากหลักสูตร จิตอาสา 904 ในพื้นที่ ก.ท.จากหน่วย ฉ.ก.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904

Read more text

กลุ่มตยาคี ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร ครั้งที่ 13

กลุ่มตยาคี ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกายเพชร ครั้งที่ 13 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประเภทกลุ่ม เยาวชนทั่วไป

Read more text