พิธีเปิดการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาตรี โท เอก
วิทยากรโดยพระราชวราจารย์ เจ้าสำนักเรียนวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
ประธานสงฆ์และคณะวิทยากร
และนักเรียนที่เข้าอบรมธรรมศึกษาตรี จำนวน 423 คน
ธรรมศึกษาโท จำนวน 460 คน
และธรรมศึกษาเอก จำนวน 226 คน
เมื่อวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ สนามสอบแม่กองธรรมสนามหลวง (โรงเรียนโพธิสารพิทยากร)

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<