กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา

งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำครู บุคลากร นักเรียน และทีมงาน TYC ชุมชนคลองลัดมะยม
เข้าร่วมกิจกรมตักบาตรเทโวโรหณะ
โดยร่วมขบวนในพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<