พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดทำพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา
และเป็นกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<