การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ สพม.1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ (ภาษา​ฝรั่งเศส)​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​แบบ​บูรณาการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 1 ปีการศึกษา​ 2562
ณ​ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย​
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ 25​ โรงเรียน
ซึ่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับ​ 11​ รางวัลดังนี้

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


1. รางวัลเหรียญทอง​การแข่งขันละครสั้นภาษา​ฝรั่งเศส ได้แก่

นางสาว​​ฐิติวรรณ จตุรเศรษฐกุล ม.5/9, นางสาว​นิจนาถ จันจรมานิตย์ ม.5/9, นางสาว​​อิทธยา เบญจพฤกษาชาติ ม.4/9, นายวิชรัช ทองดี ม.4/5, นายวิชยุตม์ ศิริพุทธ ม.4/5

 

 

 

2.​ รางวัลเหรียญทอง​การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ​ภาษา​ฝรั่งเศส ในหัวข้อ “อาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่น” ได้แก่

นางสาว​​ประกายทิพย์ ภูมูลและ นางสาว​​ณัฐธิดา เรืองฤทธิ์ ม.6/9

 

 

 

 

 

 

3.​ รางวัลเหรียญทอง​การแข่งขันตอบปัญหา​ความรู้​เกี่ยวกับ​ภา​ษาและ​วัฒนธรรม​ฝรั่งเศส​ระดับ​ ม.5 ได้แก่

นายเมธานันต์ งามกิตติคุณ ม.5/2 และ นายอธิสิทธิ์ แจ่มศรี ม.5/5

 

 

 

 

 

 

4.​ รางวัลเหรียญเงิน​การแข่งขันตอบปัญหา​ความรู้​เกี่ยวกับ​ภา​ษาและ​วัฒนธรรม​ฝรั่งเศส​ ระดับ​ ม.4 ได้แก่

นางสาวนิศารัตน์ สมหวัง และ นางสาวกฤติยา ขันตระกูล ม.4/5

 

 

 

 

 

 

5.​ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน​ตอบปัญหา​ความรู้​ความรู้​เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธร​รม​ภาษาฝรั่งเศส​ ระดับ​ ม.6 ได้แก่

นายธัญยธรณ์ แก้วใสหุ่นและนางสาวชณิตา อรัญยถาวร ม.6/9

 

 

 

 

 

 

6.​ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศส​ “La France qui m’inspire” ระดับ​ ม.ต้น ได้แก่

เด็กหญิงพิชญา กล้าจริง ม.2/9

 

 

 

 

 

 

7.​ รางวัลเหรียญเงิน​การแข่งขันตอบปัญหา​ความรู้​เกี่ยวกับ​ภา​ษาและ​วัฒนธรรม​ฝรั่งเศส​ ระดับ​ ม.ต้น ได้แก่

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เมตะนันท์ ม.1/9 และ เด็กชายปรเมษฐ์ ภิภพสุขาวดี ม.2/1

 

 

 

 

 

 

8.​ รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่อง​จาก​ภาพ​ภาษา​ฝรั่งเศส ได้แก่

นางสาวจิตรบงกช สุนทรปานและนางสาวนิรัตดา มะโนชาติ ม.6/5

 

 

 

 

 

 

9.​  รางวัลเหรียญทอง​แดงการแข่งขันวาดภาพ​จากหัวข้อภาษาฝรั่งเศส​ “La France qui m’inspire” ระดับ​ ม.ปลาย ได้แก่

นางสาวภัทรียา อังศุชัยกิจ ม.6/5

 

 

 

 

 

 

10. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน​วาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศส “La France qui m’inspire” ​ระดับ​ ม.ต้น ได้แก่

เด็กหญิงลภัสรดา จันทาภา ม.2/9

 

 

 

 

 

 

11. รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหา​ความรู้​เกี่ยวกับ​ภา​ษาและ​วัฒนธรรมฝรั่งเศส​ระดับ​ ม.ต้น ได้แก่

เด็กหญิงณัฐนันท์ อ่วมอาจ และ เด็กหญิงภัทรวดี บุราคร ม.1/9

 

 

 

 

ควบคุมและฝึกซ้อมโดย อาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย และ อาจารย์กาญจนา สุวรรณสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร