กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ขยายกลุ่มแกนนำ ศอ.ปส.ย.กทม. (กลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้)

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสัมพันธ์ขยายกลุ่มแกนนำ ศอ.ปส.ย.กทม.(กลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้)
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 150 คน
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<