ค่ายสานสัมพันธ์สายศิลป์ภาษา (ภาษาจีน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน ??)
จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สายศิลป์ภาษา 
“สานใจศิลป์จีน” ครั้งที่ 7
ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<