ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงงานทำความสะอาดแม่บ้าน

ตามลิ้งค์ทางด้านล่างนี้

หนังสือประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)