การรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน
ในการรับมอบตัวนักเรียน พร้อมการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<