งานวันบูรพาจารย์ พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวลธมฺมธโร)

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียน
ร่วมงานวันบูรพาจารย์ พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวลธมฺมธโร) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ณ วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<