ระบบบันทึกข้อมูลการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562

? แจ้งนักเรียนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน IEP และรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
 1. ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลการมอบตัวได้ที่ http://203.114.116.51/m2562 และพิมพ์เพื่อใช้ในวันมอบตัวนักเรียน วันที่ 8 เมษายน 2562
** กรุณาใช้ Google Chrome ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
—————————-
 2. ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนในคู่มือการสมัครหน้าที่ 25 หรือในซองเอกสารที่ได้รับไป

‼️ ในระบบที่มีช่องให้กรอก ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ เครื่องหมาย – ทุกช่อง
‼️ หากมีปัญหาด้านระบบสามารถสอบถามที่ Line id : @tcr2679o (สอบถามเรื่องระบบเท่านั้น)