ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 ปกติ-IEP ปีการศึกษา 2562

การประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และ IEP
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ เงื่อนไขพิเศษ
และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เลือกเรียน IEP
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<