ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ                                  1  ตำแหน่ง
2.เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ English Program              1  ตำแหน่ง
3.เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล                         1  ตำแหน่ง
4.เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน                           1  ตำแหน่ง
5.พนักงานขับรถยนต์                                                       1  ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

 

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม