การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ/IEP
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<