การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี  
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<