กลุ่มสาระฯศิลปะ จัดการแข่งขันวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแข่งขันวงดนตรีสากล
Potisarn Music Award ครั้งที่ 17

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูปิยะ เลิศไกร

ใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารดังแนบ
https://drive.google.com/file/d/1kX30d59zh47yaO6J12Vzssv2k39H3y0-/view?usp=sharing