บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มอบเกียรติบัตร TYC เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

นายประเสริฐ ไวกิตติพงษ์
ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 และคณะ จากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

นายชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมและนายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน โครงการ TYC เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

ตามโครงการ TYC (TOT Young Club) ชุมชนคลองลัดมะยม

ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อชุมชนระหว่าง TYC ชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<