การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship (WRG) 2018

นักเรียนทีมหุ่นยนต์ ชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship (WRG) 2018

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จากรางวัล
?รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Fire Fighting Robot รุ่น Junior
– ด.ญ. ลลิตา ดีเลิศ ชั้น ม.1/3
– ด.ช. ธนดล วิจารณ์ปรีชา ม.1/7
?รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Programmable Line Tracing Robot รุ่น Junior
– ด.ญ. ลลิตา ดีเลิศ ชั้น ม.1/3
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ SumoBot Auto รุ่น Junior
– ด.ญ. ลลิตา ดีเลิศ ชั้น ม.1/3
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Programmable Line Tracing Robot รุ่น Open
– ด.ญ. ลลิตา ดีเลิศ ชั้น ม.1/3

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<